Advertisement


PC Press | Biz & ICT news

Korišćenje Word Bookmark‑a zgodno je za markiranje određenih mesta u dokumentu. Time omogućavate lako prebacivanje kursora baš na zadato, često korišćeno mesto. www.pcpress.info Bookmark Word Flex štednja Procredit Danko Jevtović


Check Website or Keyword