Advertisement


Cybernetics - Expertkompetens inom digitala kundrelationer

Vi kombinerar strategi, affärskunnande och IT för att hjälpa våra kunder med digitalisering av affärsrelationer, CRM och Business Intelligence. www.cybernetics.se Cybernetics Expertkompetens Digitala Kundrelationer Kombinerar

Relation & Brand - skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer i digitala kanaler

Vi skapar långsiktiga kundrelationer genom automatiserad kommunikation, kundinsikter och digitala lösningar. www.relationbrand.com Digital Marknadsföring Relationsmarknadsföring Kommunikationsstrategi Kommunikation


Check Website or Keyword