Advertisement


Blind.se – Om synskadade, rättigheter och hjälpmedel

Om blindhet och att vara blind, om ledsagning, aktiviteter, vad som orsakar blindhet och hur det går att leva ett normalt liv som blind www.blind.se Blind Synskadade Hjälpmedel Blindhet Ledsagning

Correctie van de kleurenblindheid

Korrigering av färgblindhet - färguppfattning, fargblindhet, färgblindhet test, röd grön blindhet. www.kleurenblindheid.com Korrigering Färgblindhet Färguppfattning Fargblindhet Test


Check Website or Keyword