Advertisement


www.hercegnovi.cc Found Connection Close Pragma Control

O nama

Montora Software je Sertifikovani Oracle Advantage Partner, naša osnovna djelatnost su prodaja, implementacija i održavanje Oracle proizvoda i sistema. U našoj ponudi se nalaze softwerski paketi namjenjeni za finansijsko, turističko i bankarsko poslovanje firmi svi paketi su bazirani na najsavremenijim… www.montora.com Montora Oracle Micros Fidelio Edukacija

Kosovo Telecom

www.valamobile.com Kosovo Telecom

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next → 


Check Website or Keyword